Krúžky


Ponuka v šk. roku 2022/2023

Pedagóg Názov krúžku Pre Deň Hodina
Schuchmannová, Adriana
Harmatová, Viera
Margarétky - spevácky zbor 1. - 5. ročník utorok 13,30 - 14,15
Kajtor, Richard Basketbal 1. stupeň utorok 13,30 - 14,15
Kajtor, Richard Basketbal 1. stupeň streda 13,30 - 14,15
Kajtor, Richard Basketbal 1. stupeň piatok 13,30 - 14,15
Mrázová, Ľubica Výtvarný krúžok 1. stupeň streda 13,00 - 14,30
Valíčková, Adriana Zábavné písanie a čítanie na tabletoch 1.A utorok 13,30 - 14,15
Trávničková, Nela Literárny krúžok 1.B
Kamocsaiová, Gabriela Tvorivé dielne 2.B
Balázsová, Katarína Loptové hry 2. - 3. ročník utorok 16,00 - 17,30
Kučerová, Silvia Hravá slovenčina 3.B 13,00 - 14,30
Kučerová, Silvia Krúžok Handmade 3.B 13,00 - 14,30
Ďurčová, Katarína Divadelníček 3. - 4. ročník pondelok 13,30 - 14,15
Virágová, Monika Biologický krúžok 4. ročník streda 13,45 - 14,30
Balázsová, Katarína Minivolejbal 4. - 8. ročník štvrtok 16,00 - 17,30
Bese, Karolína Literárny krúžok 4. a 5. ročník utorok 13,30 - 14,15
Gaál, Attila Futbalový krúžok 4. - 5. ročník piatok 13,30 - 14,30
Frühaufová, Helena Matematický krúžok 5. ročník utorok 13,30 - 14,15
Ľ.Mrázová Artext - príprava 2. stupeň pondelok 13,30 - 15,00
M.Töltésyová Biologický krúžok 2. stupeň streda 13,45 - 14,30
Á.Jobbágyová Mladý programátor 2. stupeň pondelok 13,45 - 14,30
Mrázová, Ľubica Výtvarný krúžok 2. stupeň utorok 13,30 - 15,00
Erdélyiová, Annamária Dielňa malých majstrov 2. stupeň utorok 13,45 - 14,30
Kamocsaiová, Gabriela Artext 2. stupeň pondelok 13,30 - 15,00
Szabóová, Eva Matematický krúžok 6. - 7. ročník utorok 13,45 - 14,30
Sedláčková, Ingrid Kondície zo slov. jazyka 6. - 8. ročník pondelok 13,30 - 14,15
Kamocsaiová, Aneta Fyzikálny krúžok 7. - 9. ročník utorok 13,45 - 14,30
Šallai, Zuzana Dejepisný krúžok 7. - 9. ročník pondelok 13,30 - 14,15
Dobrovická, Želmíra Mladý chemik 8. - 9. ročník utorok 13,30 - 14,15
Baštrnáková, Stavrula Matematický krúžok 9. ročník utorok 13,30 - 15,00
Profantová, Marta Kondičné cvičenia zo SJL 9.B utorok 13,45 - 14,30
Langschadlová, Zuzana Matematika 9.APA pondelok 13,45 - 14,30
Jiríčková, Marcela Kondičné cvičenia zo SJL 9.A a 9.APA streda 13,50 - 14,35
Erdélyiová, Annamária Cvičenia z matematiky 9.B pondelok 13,45 - 14,30