Krúžky


Ponuka v šk. roku 2021/2022

Názov krúžku Pedagóg Veková kategória Deň Hodina
Margarétky A. Schuchmannová
V. Harmatová
1. - 5. ročník utorok 13,00 - 14,00
Dejepisný krúžok Z. Šallai 2. stupeň utorok 13,45 - 14,45
Informatika M. Potáschová 1. ročník pondelok 12,30 - 13,30
Biologický krúžok M. Töltésyová 2. stupeň streda 13,50 - 14,50
Kondície zo slov. jazyka M. Profantová 8. - 9. ročník streda 13,45 - 14,45
Arttex - príprava Ľ. Mrázová 2. stupeň pondelok 14,00 - 16,00
Divadelníček K. Ďurčová 3. - 4. ročník utorok 14,00 - 15,00
Výtvarný krúžok Ľ. Mrázová 1. stupeň utorok 12,45 - 14,45
Výtvarný krúžok Ľ. Mrázová 2. stupeň streda 13,30 - 15,30
Hravá geografia M. Karabinošová 2. stupeň utorok 13,40 - 14,40
Zdravotnícky krúžok A. Valíčková 4. ročník štvrtok 13,30 - 14,30
Dielničky pre detičky G. Kamocsaiová 1. - 2. ročník pondelok 13,00 - 15,00
Arttex G. Kamocsaiová 2. stupeň utorok 14,00 - 16,00
Literárny krúžok N. Trávničková 4. ročník utorok 13,00 - 14,00
Volejbal F. Sudora 2. stupeň pondelok 13,45 - 15,45
Mladý chemik Ž. Dobrovická 9. ročník utorok 13,30 - 14,30
Mladý programátor Á. Jobbágyová 2. stupeň streda 13,50 - 14,50
Matematický krúžok S. Baštrnáková 7. - 8 .ročník pondelok 13,45 - 15,45
Fyzikálny krúžok A. Kamocsaiová 8. ročník utorok 13,45 - 14,45
Volejbal pre začiatočníkov K. Balázsová 5. - 8. ročník štvrtok 16,00 - 18,00
Loptové hry K. Balázsová 2. - 4. ročník utorok 16,00 - 18,00
Krúžok malých majstrov A. Erdélyiová 2. stupeň utorok 13,45 - 14,45
Matematický krúžok H. Frühaufová 9. ročník utorok 13,45 - 14,45
Basketbal R. Kajtor 1. - 2. ročník utorok 13,30 - 14,30
Basketbal M. Borbélyová 1. - 2. ročník streda 13,30 - 14,30
Kondície zo slov. jazyka I. Sedláčková 5. - 7. ročník štvrtok 13,30 - 14,30
Matematický krúžok E. Szabóová 5. - 6. ročník utorok 12,45 - 14,30