Mediálna výchova

Mediálna výchova patrí svojou dôležitosťou a významom medzi predmety, ktoré si na našej škole našli svoje pevné miesto. Problematika mediálnych obsahov, využívania médií, úskalia, ktoré nás každodenne stretávajú v mediálno-online svete, sa stávajú čoraz náročnejším labyrintom a pritom sú naším každodenným nástrojom. Je výnimočné, že prierezová téma je zakomponovaná ako samostatný predmet , a preto výnimočne na "mediálke" nevyužívame tradičné hodnotenie, ale uprednostňujeme prirodzenú motiváciu žiakov k práci.

Dôležitou súčasťou je tímová spolupráca a kreatívne aktivity podporujúce rozvoj digitálnych kompetencií a kritického myslenia, kde je žiadaný vlastný názor a postoj . Skupinové aktivity si vyžadujú veľkú dávku kreativity, spolupráce a schopnosti výmeny názorov. Takže pracujeme nie len s vedomosťami, ale i s postojmi, názormi a manuálnou zručnosťou.

Naša mediálna výchova nie je o teórii. Ročníkové zadania sú pretavené do praktickej práce a vytváraní mediálnych produktov, z ktorých vznikol farebný školský časopis JAKkocka a školské rádio Jak Star Radio, s pravidelným prestávkovým vysielaním SongBoxu a relácie Cheesecake, ktorá preosieva aktuálne témy tínedžerov.

A chceme viac, preto práca a nápady sú u nás vítané. Veď i naše vlastné štúdio a učebňa sa vytvárali vďaka našim vlastným rukám. V našom tíme budeš platným členom.