Dejepisný krúžok

Krúžok je určený žiakom, ktorí majú záujem bližšie spoznať jednotlivé historické obdobia hravou formou. Zoznámime sa s prácou archeológa skúmajúceho obdobie praveku, prežijeme deň v starovekom Grécku či Ríme, naučíme sa, prečo mních v stredoveku prepisoval knihy, a bol jeden z mála, čo vedel čítať a písať, priblížime si základy latinčiny. Zahráme sa scénku o dôležitosti vedeckého bádania a budeme viesť diskusiu o tom, prečo stredovek nazývali " temný". Z moderných dejín si pozrieme dokumentárne filmy o 1. a 2. svetovej vojne a staneme sa súčasťou života ľudí, ktorí vojnu zažili, aby sme si uvedomili, že mier a pokoj, ktorý teraz máme, nebol vždy samozrejmosťou...