Novinky

Na známosť sa všetkým dáva, že nám rastie nová tráva!!! Dnes za účasti vedenia mesta Komárno a nášho bývalého žiaka, úspešného olympijského športovca Adama Boteka, sme burinu vyplienili a trávu pokrstili na našom futbalovom ihrisku.

Venujte zvýšenú pozornosť tomuto oznamu. Od septembra sa menia čísla účtov pre poplatok za ŠKD a stravu. Prosíme, aby ste stravu hradili na účet číslo SK5375000000004029238539 a poplatok za ŠKD na účet číslo SK5775000000004029238467. Ďakujeme.

KomenskéHO OH

24.06.2021

V starovekom Grécku sa olympiáda konala každé štyri roky, ale u nás máme olympiádu v netradičných disciplínach každý rok.

Dňa 16. júna sme navštívili útulok pre psíkov OZ 4štvorlístky v Zelenom Háji a odovzdali príspevky od našich žiakov, rodičov a pedagógov. Teta Ludka nám ukázala psíkov, porozprávala ako žijú psíčkovia v útulku a ako im hľadajú nové domovy. Je to veľmi krásna, ale aj náročná práca. Psíkovia sa nám veľmi tešili. Pochutnali si na piškótkach a mohli...

4.A trieda veľmi rada zveľaďuje po celý rok okolie školy. Zvládne práce ako veľkí žiaci.
Práca im ide od ruky.

Máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku nielen vďaka prebúdzajúcej sa prírode. Je aj symbolom lásky, rodiny, úcty k mamkám, ockom, súrodencom. Rodina je v našom srdci, je našou najväčšou hodnotou. V 3.B triede sme s láskou tvorili a písali listy venované rodičom.
Nechýbali myšlienky ako: