Tvorivé dielne

Tvorenie je radosť!

Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami.

Cieľom krúžku je naučiť deti tvoriť rôzne veci, obrázky, výtvarné dielka z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami.

Krúžok vedie pani učiteľka Gabriela Kamocsaiová.