Školský psychológ

Mgr. Lucia Huláková 

Konzultačné hodiny: 
Pondelok : 13:30 - 15:00
Štvrtok : 7:30 - 8:00

Kontakt:
lucia.hulakova@zskomenskehokn.sk 
 


Školský psychológ je k dispozícií žiakom, rodičom, učiteľom a každému, kto ho potrebuje.

Psychológ je partnerom v spolupráci medzi učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Je konzultantom. Je poradcom. Je človekom s časom vyhradeným pre teba.

Máš pocit, že máš ťažké obdobie a sám to nezvládneš?
Necítiš sa v triede dobre?
Máš problémy v učení a trápia ťa známky?
Máš problémy v rodine?
Alebo ťa trápi niečo úplne iné?

Psychológ je človek, ktorému môžeš dôverovať a so všetkým sa zdôveriť.