Školský psychológ

Mgr. Lucia Huláková 

Konzultačné hodiny: 
Utorok : 7:30 - 8:00
Štvrtok : 12:30 - 14:00

Kontakt:
lucia.hulakova@zskomenskehokn.sk 
 


Ako školský psychológ ponúkam na ZŠ Komenského poradenstvo 
a konzultácie. Psychologické poradenstvo sa týka hlavne žiakov školy, kým konzultácie poskytujem prakticky všetkým ktorí prichádzajú do kontaktu so žiakmi, a to hlavne rodičia, učitelia, vychovávatelia, náhradní rodičia, lekári a iní odborníci. Mojou úlohou je hlavne pomáhať žiakom pri školskej adaptácii, pri zvládaní školských výziev ako aj v situáciách, keď deti prechádzajú ťažkým obdobím života.