Spevácky zbor MARGARÉTKY

Niekto si pod pojmom margarétka predstaví voňavé, jemné kvety na lúke pohojdávajúce sa v rytme letného vánku. Sú to ale deti, ktoré navštevujú spevácky zbor na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne. Väčšinou sú to žiaci nižších ročníkov, ale v posledných rokoch radi vypomáhajú i tí starší.

Prvé zmienky o speváckom zbore sa v písomnej forme zachovali formou diplomu za 3. pásmo v Súťaži speváckych zborov z roku 1985. Dirigovala ho a zároveň založila pani učiteľka Mgr. Alžbeta Horváthová, ktorej patrí vďaka za realizáciu jej myšlienky - "So spevom je všetko ľahšie!".

Zbor pracuje pod vedením Mgr. Viery Harmatovej a Mgr. Adriany Schuchmannovej. Navzájom sa dopĺňajú, hľadajú nové piesne, zostavujú pásma, organizujú vystúpenia a hlavne spievajú s deťmi. Tie sa každoročne menia, niektoré zostávajú, iné odchádzajú, nové prichádzajú, ale elán a radosť z každého nácviku zostáva.

Margarétky piesňami radi potešia mnohých ľudí. Zbor dlhoročne spolupracuje so speváckym zborom pri Klube dôchodcov, kde spevom pravidelne pozdraví najstarších - seniorov. Zúčastňuje sa i súťažných prehliadok, pripravuje mikulášske a vianočné pásma, prezentuje sa na charitatívnej akcii v Evanjelickom kostole v Komárne, počuť ho na začiatku a na konci školského roku, nie raz vystupoval na Komárňanských dňoch a Margarétky ste mohli vidieť aj v programe televízie Markíza.

Tak ak máš chuť, príď sa na Margarétky pozrieť a pridaj sa k nim!