Biologický krúžok

Cieľom biologického krúžku je tvorivým a zábavným spôsobom priblížiť žiakom prírodné javy a zaujímavosti z odboru biológie, zároveň žiakov viesť k environmentálnej výchove a láske k prírode. Počas nasledujúcich mesiacov nahliadneme do viacerých oblastí spadajúcich do vedného odboru Biológia. Dokážeme, že prečo kysne cesto, prečo fotosyntézou vzniká kyslík, nazbierame si šípky, z ktorých si pripravíme teplý čajík, vyrobíme si z recyklovaného materiálu kŕmidlá pre vtáky, zahráme sa na lesného detektíva, pozrieme sa ako vyzerá príroda pod mikroskopom, postavíme hmyzí hotel a uskutočníme iné zaujímavé aktivity. V rámci krúžku sa pripravujeme na jednotlivé kategórie biologickej olympiády.