Arttex
pre žiakov 5. - 9. ročníka

Pozývame vás na zaujímavé, jedinečné workshopy tvorby obrázkov originálnou technikou Arttex. Je to slovenský patent tvorby netkanej tapisérie, kde základ tvorí ovčia vlna v širokej, farebnej škále. Na podkladovej látke si z vlny a pomocného materiálu vytvoríte motív podľa predlohy, alebo vlastnej fantázie. Konečná úprava je fixácia priemyselným strojom.

Krúžok bude pracovať pod vedením lektorky Anky Stojanovej, pani učiteľky Ľ. Mrázovej a pani učiteľky G.Kamocsaiovej v priestoroch triedy ART ROOM.