Organizácia vyučovania

Hodina Trvanie hodiny Prestávka
1. hodina 8:00 - 8:45 10 minút
2. hodina 8:55 - 9:40 15 minút
3. hodina 9:55 - 10:40 10 minút
4. hodina 10:50 - 11:35 10 minút
5. hodina 11:45 - 12:30 5 minút
6. hodina 12:35 - 13:20 obedňajšia prestávka
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:05 - 15:20