Vedenie školy

PaedDr. Zuzana
Langschadlová

Riaditeľka školy 

zuzana.langschadlova@zskomenskehokn.sk

Mgr. Stavrula
Baštrnáková

Zástupkyňa riaditeľky pre ročníky 5. - 9.

stavrula.bastrnakova@zskomenskehokn.sk  

Mgr. Annamária
Erdélyiová

Zástupkyňa riaditeľky pre ročníky 1. - 4.

annamaria.erdelyiova@zskomenskehokn.sk  

Mgr. Adriana
Schuchmannová

Zástupkyňa riaditeľky pre ŠKD

 adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk


Pedagogický zbor

Priezvisko Meno Aprobácia
Vedenie školy
PaedDr. Langschadlová Zuzana MAT-BIO
Mgr. Schuchmannová Adriana 1. - 4.
Mgr. Baštrnáková Stavrula MAT-PSY
Mgr. Erdélyiová Annamária MAT-TEH
Pedagógovia vyučujúci
na 1.stupni
Mgr. Ďurčová Katarína 1. - 4.
Mgr. Harmatová Viera 1. - 4.
Kamocsaiová Gabriela 1. - 4.
Mgr. Kučerová Silvia 1. - 4.
Mgr. Malíková Zdenka 1. - 4.
Mgr. Mrázová Ľubica 1. - 4.
Mgr. Potáschová Mária 1. - 4.
Mgr. Trávničková Nela 1. - 4.
Mgr. Valíčková Adriana 1. - 4.
Mgr. Virágová Monika 1. - 4.
Pedagógovia vyučujúci
na 2.stupni
Mgr. Borbélyová Michaela TSV
Ing. Dobrovická Želmíra CHEM-ETV
Mgr. Frühaufová Helena MAT-CHEM
Mgr. Gubánová Adriana ANJ
Mgr. Jobbágyová Ágnes MAT-INF-FYZ
Mgr. Jiríčková Marcela SJL-ETV-NAV
Mgr. Kajtor Richard TSV-BIO
Mgr. Kamocsaiová Aneta FYZ-TEH
Mgr. Karabinošová Marta GOE-ENV
Mgr. Kasztová Eva NEJ-RUJ
Mgr. Makovník Ján ANJ
Mgr. Obert Gabriela ANJ
Mgr. Profantová Marta SJL-HUV
PaedDr. Sedláčková Ingrid SJL-DEJ-ETV
Ing. Sudora František NEJ
Mgr. Škuntová Mária ANJ
Mgr. Szábóová Eva MAT-GEO
Mgr. Šallai Zuzana SJL-ETV-OBV
PaedDr. Töltésyová Monika BIO-CHEM
Mgr. Vidovencová Ľubica ANJ
Asistenti,psychológ, špeciálny pedagóg
Mgr. Bese Karolína
Mgr. Ďuríková Danka špec-ped.
Hroncová Eva
Mgr. Huláková Lucia psychológ
Minarovičová Andrea
Mgr. Nagyová Andrea
Ing. Senešiová Klaudia
Vargová Eva
Vychovávatelia ŠKD
Balázsová Katarína
Danišová Alžbeta
Gurvaiová Nora
Bc. Jančárová Natália (materská dov.)
Kučera Erika
Prokop Igor
Rubínová Katarína (materská dov.)
Sirotková Katarína


THP pracovníci

Funkcia Meno a priezvisko
Tajomníčka Petra Kardhordóová
PAM Ing. Jana Janáčová
Upratovačky Eva Jakubecová
Alžbeta Nagyová
Mária Bozsokyová
Zuzana Domonkosová
Marta Patakyová
Údržbár Anton Óváry