Náš žiak je
naša hodnota

Sme škola, ktorá

 • dáva každému žiakovi pevné základy a silné krídla
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov
  na život
 • učí žiakov kriticky a tvorivo myslieť a úspešne riešiť problémy
 • v spolupráci s rodičmi vychováva zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí
 • pripravuje žiakov rozhľadených, schopných pracovať v tíme, schopných sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniuČo budeš v našej
škole robiť?

Na 1. stupni

 • Comenia Script - naučíme ťa písať moderným písaným nespojitým písmom, ktoré odbúrava bariéry
 • Jolly Phonics - naštartujeme tvoje vedomosti v angličtine
 • Informatika s Emilom - naučíme ťa ako zodpovedne žiť
  a pracovať v digitálnom prostredí
 • Projektové vyučovanie - Čítame s Osmijankom, Záložka
  spája školy, ...
 • Prvky výchovy a vzdelávania - MONTESSORI, DALTON

Na 2. stupni

Môžeš si vybrať netradičné predmety:

 • Aplikovaná angličtina - sa pozerá na odborné predmety
  cez angličtinu
 • Aplikovaná logika - rozvíja logické myslenie v škole hrou
 • Mediálna výchova - dostaneš sa k písaniu, nahrávaniu
  a rozhlasovému vysielaniu mediálnych produktov a naučíme ťa aj čosi z tej teórie
 • Environmentálna výchova - naučíme ťa správne triediť
  a separovať odpad

Nové a moderné športy: 

 • KIN-BALL
 • SKIPPING (skákanie cez švihadlo)

Zažiješ:

 • neopakovateľnú atmosféru Trojstretnutia
  (Komárno - Blansko - Budapešť)
 • tematické dni a týždne, keď upevňujeme "Školského Ducha"
  (Tekviciáda, Vianočný zhon, týždeň Zdravia, Farebné dni...)


...a okrem tohto všetkého budeš aj spoznávať, vytvárať, pomáhať, 
načúvať, rozprávať, všímať si, rešpektovať, diskutovať, 
spolupracovať, rásť.Buď naším žiakom!

Prečo? Pretože NAŠA ŠKOLA

 • povzbudzuje
 • vyzdvihuje
 • začleňuje
 • vytvára prostredie, v ktorom všetci naši žiaci môžu vynikať
 • podporuje zvedavosť a tvorivosť žiakov
 • nabáda žiakov vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, mať cieľ
  a skúšať niečo nové
 • vedie žiakov k ohľaduplnosti, vnímavosti a zodpovednosti
 • poskytuje dlhodobo najvyššiu kvalitu vzdelávania
 • má všetko, čo môže mať - bezkriedové tabule, počítač
  a projektor v každej triede, multimediálne učebne, odborné učebne, tartanovú dráhu, moderné športoviská - multifunkčné a basketbalové ihrisko, ART room, čitateľský kútik a mnohé ďalšie
Čo ešte v našej škole ponúkame?

 • ŠKD od 6:00 do 16:30
 • v školskej jedálni aj diétnu stravu
 • bohatú ponuku krúžkov
 • spevácky zbor MARGARÉTKA
 • literárno-dramatický kolektív KU-FÓR
 • basketbal v BK Klokani
 • volejbal v TJ STEP
 • atletika v ŠAK
 • spolupráca so ZUŠ - hudobná teória, moderný tanec
  v našich priestoroch
 • denný letný tábor
 • pobytový letný tábor
 • a okrem toho: lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školu
  v prírode, naše slávne zbery papiera, noc v škole, exkurzie, výlety a všeličo iné


Staň sa našou súčasťou. Buď aj ty JaKomensky!