Zmluvy

2021

2020

2019

CVTI SR 28.3.2019.pdf
Darovacia zmluva VŠ 2019_ZŠ J.A.Komenského.pdf
Darovacia zmluva_1Q2019_ZS Komenského.pdf
Dm drogerie markt s.r.o. 9.5.2019.pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o vedení účtovníctva.pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o vedení účtovníctva.pdf
Dodatok k zmluve komenskeho 4.12.2019.pdf
EASY WAY 30.8.2019.pdf
FENSTER HAUS a.s. 10.7.2019.pdf
KOMENSKY VIRAL s.r.o. 25.3.2019.pdf
MAGMA ENERGIA a.s. 19.6.2019.pdf
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 17.5.2019.pdf
Nadácia Orange 5.11.2019.pdf
Nadácia pre deti Slovenska 14.11. 2019.pdf
Národný bezpečnostný úrad 30.5.2019.pdf
Nitriansky samosprávny kraj 21.6.2019.pdf
Prenájom nebytových priestorov Alžbeta Haláková 1.9.2019.pdf
Prenájom nebytových priestorov Katarína Sirotková 1.9.2019.pdf
Prenájom nebytových priestorov- Roland Vavrek 24.1.2019.pdf
Príkazná_zmluva_-_Ing. Kabátová _Andrea_ZS Komenskeho_2020.pdf
SplusK s.r.o. 22.1.2019.pdf
Tatra banka a.s. 10.5.2019.pdf
TM Consulting s.r.o. 25.4.2019.pdf
TRIPIT s.r.o. 29.10.2019.pdf
Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska 5.9.2019.pdf
Zmluva 8009_2019.pdf
Zmluva o dielo - átrium.pdf
Zmluva o dielo - spojovacia chodba.pdf
Zmluva o dielo_Výmena okien na veľkej telocvični.pdf
Zmluva o PZS 2019.pdf
Zmluva o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kompostéra_Komenská.pdf
Zmluva_ Darovacia zmluva_1Q2019_ZS Komenského.pdf
ZMLUVA_o_poskytovaní_služieb_č._SC_19_03_148.pdf
ZOD TRIPIT.pdf
ZUŠ 30.8.2019.pdf
S. Kasznár.pdf
T. Bögi.pdf
M. Dömeová.pdf
Aisec.pdf

2018

2017