Výtvarný krúžok I. stupeň
žiaci 1. - 4. ročníka

Náplňou výtvarného krúžku je zachytenie pestrosti a rôznorodosti detskej fantázie na papier a aktívne rozvíjanie vlastných schopností. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Objavovanie sveta maľovania, kreslenia, modelovania, strihania , práca s rôznymi materiálmi, to sú hlavné ciele výtvarného krúžku. Odmenou môžu byť aj nádherné práce, ktoré budú reprezentovať našu školu na rôznych celoslovenských či celoštátnych umeleckých výtvarných súťažiach.