Zmena je v Tvojich rukách!

28.06.2023

Žiadna uhorková sezóna sa nekoná…
práve sa rozbieha nový projekt Erasmus+
ZMENA JE V TVOJICH RUKÁCH…

(viac infošiek budeme priebežne dopĺňať)