Milí naši budúci prváci a rodičia.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
Tešíme sa na Vás.

Deň narcisov

Dnes 11.4.2019 dobrovoľníci z 9.B Kika, Regina, Peťka a Marko pomáhali pri finančnej zbierke ku Dňu narcisov. Pripnutím narcisu sme vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Nazbieranou sumou 241€ naša škola ZŠ J.A. Komenského prispeje na projekty v boji s rakovinou.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli

 

Na základe zákona, Zákon č. 305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), majú zákonní zástupcovia (obaja rodičia),  oznámiť na riaditeľstvo školy číslo svojej elektronickej schránky.  V prípade ak je dieťa zverené do starostlivosti iba jednému rodičovi, stačí číslo e-schránky iba toho jedného rodiča.

ocenenie našej práce primátorom
Naša pani učiteľka Ľubka Mrázová
Srdečne blahoželáme!

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov.  Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

   -  skvalitnenie vybavenia školy,

-rekonštrukciu vonkajšieho basketbalového ihriska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.pdf
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

 

                                            

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EMBA_S&C, s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese  meszaros.ernest@emba.sk.

ELEKTRONICKÁ

        ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno