Oznamy


Tento týždeň sa na našej škole koná náš slávny zber papiera! Pre viac informácií rozkliknite obrázok.

Dňa 5.10.2021 sme mali na našej školičke veľmi vzácnu, očakávanú návštevu. Naše pozvanie prijala Sokoliarska skupina sv. Bavona pri ZŠsMŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní. Táto škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje ako povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie je ďalej zamerané na klimatické zmeny a orientuje sa na...

Danubiana Meulensteen Art Museum, alebo skrátene Danubiana, je múzeum moderného umenia nachádzajúce sa južne od Bratislavy blízko mestskej časti Čunovo. Múzeum sa nachádza na polostrove na toku rieky Dunaj. Ani od nášho mesta to nie je ďaleko a cesta ubehla veľmi rýchlo, lebo po dlhej dobe sme mohli vycestovať do priestorov, ktoré dýchali...

Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA 2021, na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tešíme sa, že sme dobrovoľným príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme koordinátorke p. uč. Dobrovickej a...

24.9.2021 sa žiaci 8.APA a 9.A zapojili do Európskej Noci výskumníkov. Žiaci sa na chvíľu stali Chemickými detektívmi. Zvládli 3 "vedecké" pokusy:
1. Nie je čierna ako čierna alebo Chromatografia fixiek. Výsledok, zmes rôznych farieb od čiernej, cez červenú, žltú a iné, ale ...každá fixka iné farby.
2. Odtlačky prstov alebo chemická reakcia jodidu...

Na známosť sa všetkým dáva, že nám rastie nová tráva!!! Dnes za účasti vedenia mesta Komárno a nášho bývalého žiaka, úspešného olympijského športovca Adama Boteka, sme burinu vyplienili a trávu pokrstili na našom futbalovom ihrisku.