... škola plná nápadov

Milí rodičia, hlásime sa zo ŠvP z TRALALANDU. Všetky deti sú šťastné, spokojné a hlavne dobre najedené, zatiaľ. Pozdravujeme všetkých.....

 

www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno

Vážení priatelia školy.

Ako ste si iste všimli, v školskom átriu sme museli dať vypíliť stromy, ktoré boli napadnuté
škodcami a ohrozovali bezpečnosť.

Otvoril sa nám však nový pohľad a priestor, ktorý sa našim žiakom zdá byť veľmi zaujímavý a atraktívny.
Preto sme sa rozhodli, že v rámci projektového vyučovania, práve žiaci majú spracovať návrh na využitie nášho átria.
Ich návrhy a projekty môžete aktuálne vidieť na hlavnej chodbe pri vchode. Všetky návrhy sú veľmi kreatívne, zodpovedne vypracované a niektoré sú aj uskutočniteľné s relatívne nízkymi nákladmi.

Pomôžme im. Získajme pre naše deti prvé peniažky, prvý investičný vklad.

Pomôžme im začať realizovať ich nápady.

Vôbec nič nás to nestojí. Iba chvíľka na hlasovanie, jedno mobilné číslo a mailová adresa.

Hlasujte do 30.6. 2018 za náš spoločný projekt https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno

Projekt ZŠ J. A. Komenského - ZELENÁ ŠKOLA
(klik je na žlté pole vľavo dole pod obrázkom átria)
(nemusíte dať súhlas so spracovaním osobných údajov na účeli marketingu)

Ďakujeme vám.

PODPORTE NÁS! ...JE TO PRE DETI.

Žiaci prvého stupňa našej školy Damian Anovčin 4.C, Krištof Lovász 4.C, Filip Kubík 3.C, Milan Likér 4.A a Laura Mrázová 3.C sa 14.6. zúčastnili okresnej súťaže Mladých záchranárov ČK. Súťažili v troch oblastiach. Teoretickej časti, v praktickej časti ošetrenia rôznych poranení a v resuscitácii. Obsadili  krásne 1.miesto. Srdečne gratulujeme.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže
"Skús pokus 2" - Bratislava - Slovnaft.
Získali sme ocenenie "Najaktívnejšia škola".
Cenu, ktorú vyhrala p. uč. Dobrovická a jej žiaci nás milo prekvapila.

 

Výsledky okresného kola olympiády z biológie:

Kategória F: starší žiaci -   3. miesto

                     mladší žiaci - 1. miesto

Žiakov pripravovali pani učiteľky Monika Toltésyová a Monika Virágová.

BLAHOŽELÁME!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, krajské kolo

Naše šikovné deti a ich pani učiteľky opäť raz ukázali cit pre slovo, emóciu.

Laura Mrázová 1.miesto

Samuel Podmanický  strieborné pásmo

Žiakov pripravovala  pani učiteľka K. Ďurčová.

BLAHOŽELÁME!

Dňa 5.5. sa volejbalisti zúčastnili na turnaji 16 družstiev okresu, družstvo "A" obsadilo 5.miesto a družstvo"B"obsadilo 15.miesto. Blahoželáme!

Okresné a mestské kolo súťaže "Mladých záchranárov CO".
Družtvo A- žiaci 7.B (Kajanová, Tóthová L., Jokel, Lehotský) obsadili 2. miesto mestské kolo a 6. miesto okresné kolo.
Družstvo B - žiaci 5.A ( Pénzes, Obuchová, Zauko, Vida) 3. miesto mestské kolo a 8.miesto okresné kolo. Super, tešíme sa.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, okresné kolo

Naše šikovné deti a ich pani učiteľky opäť raz ukázali cit pre slovo, emóciu.

Lucka Obuchová 1. miesto

Laura Mrázová 1.miesto

Samuel Podmanický 1.miesto

Ester Jóba 3.miesto

Žiakov pripravovala pani M. Gubricová, pani učiteľka K. Ďurčová, pani učiteľka M.Profantová .

BLAHOŽELÁME!

..

 

Naša škola bola dnes ocenená.
Obdržala Cenu Primátora...za kreatívnu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno

info@zskomenskehokn.sk

Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

Vyhľadávanie

 

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

 

MESTO KOMÁRNO

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno