SOVO(no)VINKY

 • Mikulášske čertoviny Mikulášske čertoviny

  ...smiech, spev, radosť, hudba to je u nás 6. december!

 • Mikuláš v knižnici Mikuláš v knižnici

  II.B dnes pátrala po Mikulášovi... Kde? No predsa v knižnici! V rozprávke o prechladnutom Mikulášovi, v básničke, v piesni, aj po skutočnom, ktorý prifrčal na saniach k snehovej vločke. Rozveselili sme ho básňou a vyslúžili si darček. Veď sme predsa celý rok boli dobrí....

 • OK Technická olympiáda OK Technická olympiáda

  Dňa 28.11. sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali Oskar Ábrahám z 9.B a Matej Husár z 8.A, ktorí súťažili v kategórii A ako dvojica. Obsadili 4. miesto. V kategórii B súťažil Matteo Zerilli zo 7.A triedy a obsadil 1. miesto, čím si vybojoval postup do krajského...

 • OK v stolnom tenise 1.miesto OK v stolnom tenise 1.miesto

  Vypingpongovali sme si 1.miesto v okresnom kole žiačok ZŠ v stolnom tenise!!!!!! Srdečne gratulujeme našim šikovným ôsmačkám, deviatačkám a pani učiteľke a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Jeden za všetkých, všetci za jedného... Jeden za všetkých, všetci za jedného...

  Naša trieda zbiera hlasy….HLASUJTE PRE DETI! Medzi nominácie na DETSKÝ ČIN ROKA sa dostal príbeh našej minuloročnej triedy 6.A - terajšej 7.A. Sila kolektívu Jeden za všetkých, všetci za jedného... “Keď dobro dávaš, dobro dostávaš” v našej triede platí určite. Je to príbeh rovesníckej pomoci…s...

 • Šiestaci opäť v akcii Šiestaci opäť v akcii

  Šiestaci opäť v akcii Je to už pomaly tradícia, že koncom novembra naši šiestaci na hodinách fyziky prvýkrát  prezentujú získané vedomosti, kus svojej fantázie a tvorivosti. Zadanie znelo:  „Zhotov funkčný model zariadenia, ktoré demonštruje aspoň jednu vlastnosť kvapalín alebo...

 • Junior Náboj Junior Náboj

  Dnes sa dva naše tímy zúčastnili medzinárodnej súťaže Junior Náboj. Táto súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Z množstva miest, kde sa súťaž konala, sme si vybrali to najbližšie - Šurany. Do tejto súťaže sme sa zapojili prvý krát. Dá sa povedať, že sme išli na skusy. Avšak dopadlo to nad...

 • Za vedomé Komárno Za vedomé Komárno

  Kým si naši piataci trápili hlavy v škole, tak aby sme ich nerušili, zúčastnili sme sa prednášky o našej modrej planéte Zem. Je nás veľa, preto sme kino zaplnili do posledného miesta dvakrát. Prednáškou nás viedli naše bývalé žiačky, za čo im patrí naša vďaka - Lucia Kuchárová - o.z. Za vedomé...

 • E.T chce domov E.T chce domov

  Našu slnečnú sústavu navštívili priateľskí ??? mimozemšťania... My štvrtáci zo 4.B a C sme sa pustili do výroby makiet  našej Slnečnej sústavy, darilo sa nám skvele až do chvíle, keď nás začali ohrozovať mimozemšťania – priatelia zo  4.A. Zistili sme však, že k nám prichádzajú...

 • Súťaž v speve ľudových piesní Súťaž v speve ľudových piesní

  Naše skvelé speváčky nás reprezentovali na súťaži v speve ľudových piesní a urobili nám veľkú radosť, pretože Lily Cziborová získala vo svojej kategórii 2. miesto, Tamarka Horváthová 1. miesto a Lea Kincerová 3. miesto. Dievčatám blahoželáme! Pripravovala p. uč. Harmatová

                                            

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EMBA_S&C, s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese  meszaros.ernest@emba.sk.

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno