Celoplošné testovanie obyvateľstva - usmernenie.

Usmernenie pre školy.pdf (126811)

Pozor nové tlačivo!!!

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.docx (14620)

Milí rodičia!

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

 
 
https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

 

Všetko o dištančnom vzdelávaní nájdete 

TU!

 
                             Krízový plán dištančného vzdelávania.pdf (151581)
                             
                             Oznam pre rodičov.docx (13670)

 

ZBER GAŠTANOV

V priebehu septembra, októbra a novembra bude opäť na škole prebiehať zber gaštanov. Pri príchode do školy nechá zákonný zástupca alebo žiak označenú tašku, krabicu alebo prepravku s gaštanmi pri vstupe do budovy. Všetko prosíme označiť menom žiaka a triedou. (ak je možné, tak aj váha gaštanov). Pri bufete bude určené miesto na ukladanie prinesených gaštanov. Tašky prosíme použiť pevné a označené, aby sme vedeli vrátiť majiteľom.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU.

 

Atletický Klub - Šak

 
 
  6 až 10 ročné deti prijímame bez športovej zdatnosti    /     začíname 2. októbra
 
Detská atletika - rozvoj pohybových schopností u detí | Detská atletika
   
Cieľ klubu atletická škôlka 6 - 10 rokov
      - osvojiť si pravidelnosť pohybu a budovať v deťoch radosť zo športu aj do budúcna
      - rozvoj pohybových a koordinačných schopností všestrannou prípravou
      - osvojenie si základou techniky behu, skoku a hodu hravou formou
Deti sa stanú členmi klubu ŠAK Komárno - športového atletického klubu azároveň členmi SAZ - Slovenského atletického zväzu.
Budú sa zúčastňovať klubových zväzových promo pretekov.
 
Vyučuje: Katarína Sirotková - tréner atletiky a detskej atletiky, Anet Kamocsaiová - tréner detskej atletiky
Deň: streda 16 - 17 / piatok 16- 17 
Miesto: telocvičňa ZŠ Komenského, v prípade uzatvorenia tel. v rámci covid19 opatrení bývalá volejbalová hala, Hradná 10
Poplatok: 10 eur mesačne - tréning 1x do týždňa / 20 eur mesačne tréning 2x do týždňa
 
Tešíme sa na Vás !!!
 
Info: +421917 660 355
 
https://www.atletikakomarno.sk/
 
Fb: ŠAK - športový atletický klub Komárno
 

V tomto školskom roku ponúkame nový priestor, kde môžu naše deti rozvíjať svoje výtvarné nadanie. Zriadili sme odbornú učebňu výtvarnej výchovy – ART room. Svoju tvorivosť a kreativitu môžu žiaci  uplatniť na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Môžu sa venovať maľovaniu, modelovaniu, rôznym tradičným aj netradičným výtvarným technikám.  

 
  
 
 

Milí rodičia!

Pozor zmena!!!!!

Vyhlásenie zákonného zástupcu - pri absencií dieťaťa dlhšej ako 3 dni

Nové tlačivo nájdete TU.

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

 

 

 

              JA A KORONAVÍRUS

                                                                                   

Dnes nám boli doručené diplomy ocenených žiakov z medzinárodnej výtvarnej súťaže  "JA A KORONAVÍRUS" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo kresbami si uctiť obete koronavírusu.
Medzi ocenené deti patrí Viktorka Klimčíková zo 4.Bé a Marko Brna z 5 APA.  Deti pracovali pod vedením pani učiteľky Ľ. Mrázovej a G. Kamocsaiovej. Treba však poďakovať všetkým deťom za účasť v súťaži a ich pani učiteľkám, ktoré podporili ideu súťaže  99 kresbami.  

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno