Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov.  Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

   -  skvalitnenie vybavenia školy,

-rekonštrukciu vonkajšieho basketbalového ihriska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.pdf
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

 

                    HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT!

Čisté dvory Komárno

Sme plnoorganizovaná základná škola plná detí ::)) Každoročne sa snažíme svojpomocne, spolu s rodičmi, dať do poriadku školský dvor a priľahlé priestory, ktoré nám majú slúžiť na prácu i relaxáciu. Finančné prostriedky by sme využili na organizáciu tejto super akcie, ktorú vystihuje tento úryvok: „Pleli, zametali, hrabali, aj átrium upratali, no a potom, za odmenu, mastným chlebom či špekáčikom, po práci svoj hlad zahnali. Keď dobré veci sa robia pre našu školu, cítime, že dobre je nám spolu." Ďakujeme!

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno/4415

 

                                            

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EMBA_S&C, s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese  meszaros.ernest@emba.sk.

ELEKTRONICKÁ

        ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno