Oznam

Čítajte pozorne:

Žiadame všetkých rodičov žiakov 1.-5.ročníka,  ktorí prihlásili svoje dieťa na vzdelávanie aby sledovali aktuality na našej webovej a facebookovej stránke.
Zároveň vás prosíme, aby ste do školy (podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu zo dňa 22.05.2020) pre svoje dieťa zabezpečili dve rúška a jednorazové papaierové kapesniky na každý deň. V prvý deň nástupu do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni predložili písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
Ďalšie pokyny pre rodičov :
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúško, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zákonný zástupca má zakázaný vstup do budovy školy, dieťa odovzdá zamestnancovi školy, ktorý mu zmeria teplotu a dezinfikuje ruky,
 • zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa prišlo a odišlo zo školy iba s osobami, ktoré žijú so žiakom v jednej domácnosti,
 • zákonný zástupca rešpektuje všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré boli vydané na zabezpečenie prevádzky základnej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 a na zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
 • vzhľadom na to, že školská jedáleň v mesiaci jún nebude variť diétnu stravu - zdravotné diéty, je naďalej možné aby rodičia zabalili deťom, ktoré budú navštevovať ŠKD obed so sebou len v prípade, že pri nástupe odovzdajú potvrdenie od lekára o type diéty .
AKTUALIZOVANÉ na stiahnutie:

 

SOVO(no)VINKY

 • HURÁ ŠKOLA! HURÁ ŠKOLA!

  Stalo sa: ĎAKUJEME všetkým našim deťom a hlavne rodičom za trpezlivosť pri našom premiérovom rannom filtri. MDD: konečne spolu...Krásny darček k MDD...po dlhých týždňoch konečne opäť spolu...a na kolobežkách...SUPER DEŇ! Sovu - symbol našej školy, v podobe sochy z dreva nám daroval Arjen...

 • Skrášlime školu Skrášlime školu

  Ako sme na Deň Zeme urobili niečo pre seba...a musím podotknúť, že neustále pracujeme a skrášľujeme a tešíme sa, kedy to všetko uvidíte naživo. Vaše pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky a ujo vychovávateľ.

 • Rozhodnutie.. Rozhodnutie..

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) Viac TU: Rozhodnutie.pdf 

 • Úprimné ďakujeme! Úprimné ďakujeme!

  Naša pani vychovávateľka Katka Balázsová a pani učiteľka Silvia Kučerová šijú rúška. “V rámci odpočinku medzi upratovaním a varením šijem rúška do nemocnice . Super pocit,že za úprimné ďakujeme, môžem pomôcť,kde to momentálne veľmi potrebujú. Ušitá ďalšia dávka!

 • Ženy majú dnes sviatok! Ženy majú dnes sviatok!

  Komenského druháci sa stretli na Klapkovom námestí, aby pripomenuli okoloidúcim mamám, babkám, tetám,sestrám, dievčatám, kamarátkam, teda všetkým ŽENÁM svoj sviatok s blahoželaním a s kvietkom v ruke. Prekvapení, radostí, úsmevov a poďakovaní nemalo konca kraja.

 • OK volejbal OK volejbal

  Predstavujeme Vám naše víťazky! Opäť super správy! Oslavujeme 1.miesto v okresnom kole vo volejbale. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za parádnu reprezentáciu a zároveň držíme palce na krajskom kole. Pánovi učiteľovi Sudorovi ďakujeme za prípravu.

 • KK basketbal KK basketbal

  Dnes naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v Leviciach na krajskom kole v basketbale, kde vybojovali pekné 3.miesto. Chlapcom gratulujeme a p. učiteľovi Kajtorovi ďakujeme za prípravu.

 • Beseda Beseda

  Piatkové popoludnie s pani spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou a jej čokoládovým Gordonom

 • “Go For Gold” “Go For Gold”

  Go For Gold” na Budovateľskej = Združená stredná škola obchodu a služieb Na vedomostnej súťaži v anglickom jazyku, ktorej sa každoročne úspešne zúčastňujeme s našimi ôsmakmi, sme tento rok získali skvelé 2. miesto. Zúročili sme svoje vedomosti a všeobecný rozhľad, no musíme sa ešte naučiť...

 • Imagine Logo Cup 2020 Imagine Logo Cup 2020

  Súťaž v programovaní v programe Imagine. 23. ročník Imagine Logo Cup 2020 - 12.02.2020 1. miesto - Adam Kondrčík 8.A 2. miesto - Adam Balogh 7.A 4. miesto - Andrej Bendo 8.A Súťaž sa konala  v škole, ale v ten istý deň (12.02.2020) súťažili všetky prihlásené školy z celého Slovenska....

1 | 2 >>

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno