V tomto školskom roku ponúkame nový priestor, kde môžu naše deti rozvíjať svoje výtvarné nadanie. Zriadili sme odbornú učebňu výtvarnej výchovy – ART room. Svoju tvorivosť a kreativitu môžu žiaci  uplatniť na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Môžu sa venovať maľovaniu, modelovaniu, rôznym tradičným aj netradičným výtvarným technikám.  

 
  
 
 

Milí rodičia!

Pozor zmena!!!!!

Vyhlásenie zákonného zástupcu - pri absencií dieťaťa dlhšej ako 3 dni

Nové tlačivo nájdete TU.

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

 

 

 

 Hlasujme za svoju školu!!! Ďakujeme!

              JA A KORONAVÍRUS

                                                                                   

Dnes nám boli doručené diplomy ocenených žiakov z medzinárodnej výtvarnej súťaže  "JA A KORONAVÍRUS" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo kresbami si uctiť obete koronavírusu.
Medzi ocenené deti patrí Viktorka Klimčíková zo 4.Bé a Marko Brna z 5 APA.  Deti pracovali pod vedením pani učiteľky Ľ. Mrázovej a G. Kamocsaiovej. Treba však poďakovať všetkým deťom za účasť v súťaži a ich pani učiteľkám, ktoré podporili ideu súťaže  99 kresbami.  

Milí žiaci a rodičia, 
školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2.septembra 2020 o 8,30.
Nebudeme dlho, výnimočne si netreba priniesť ani prezúvky .
Kvôli pandemickej situácii podľa nariadenia Ministerstva školstva musíte mať podpísaný dotazník a vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnúťTU:
 
Bez podpísaného tlačiva nebudú žiaci pustení do budovy školy.
Samozrejme treba sledovať aj aktuálne nariadenia hygienika, ktoré zatiaľ ukladajú povinnosť mať dve rúška.

SOVO(no)VINKY

  • Začíname...rozkliknite Začíname...rozkliknite

    Milí žiaci a rodičia,  školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2.septembra 2020 o 8,30. Nebudeme dlho, výnimočne si netreba priniesť ani prezúvky . Kvôli pandemickej situácii podľa nariadenia Ministerstva školstva musíte mať podpísaný dotazník a vyhlásenie, ktoré si môžete...

OZNAM

Hľadáme vyučenú kuchárku s praxou a zručnosťou, ktorá vnesie novinky a svieže myslenie o zdravej výžive do dobre zabehnutého kolektívu školskej jedálne v Komárne.
Výhody: obnovené pracovné prostredie, 8-hodinový pracovný čas, víkendy, sviatky volné. Záujemcovia pošlite životopis na adresu e-mail: radazoozkn@gmail.com.
Kuchárky v školských zariadeniach sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno