OznamyMesto Komárno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno. Viac informácií TU.Rozpínajme horizonty

Vďaka projektu financovanému EÚ sa 3 turnusy našich žiakov mohli vydať spoznávať ďaleké Írsko. Viac o projekte a ich zážitkoch sa dočítate tu.


Utorok 10. 5. sa žiaci I. stupňa celé dopoludnie venovali pohybu. Pripravených bolo niekoľko zaujímavých disciplín. Deti sa po príchode najprv posilnili desiatou, a potom sa s chuťou pustili plniť športové disciplíny. Ukázali svoju šikovnosť, obratnosť, súťaživosť a hlavne súdržnosť. Po absolvovaní všetkých úloh bolo vidieť na tvárach našich detí...

O tom, či sa z nás stanú zruční cyklisti a kolobežkári, sme sa boli presvedčiť na dopravnom ihrisku. V rámci triedneho projektu sme sa najprv oboznámili s dopravnými značkami a základnými pravidlami cestnej premávky. Vypracovali sme pracovné listy a vytvorili sme spoločný plagát. Na dopravnom ihrisku nám pán policajt kapitán Hegedűš vysvetlil, ako...

Deň 4.5.2022 je pre nás významným dňom v projekte MY MACHINE. V tento deň sa celý projekt a všetky práce s ním spojené úspešne posunuli do predposlednej fázy - PRÍPRAVA A ZHOTOVENIE. Boli sme sa pozrieť ako práce na našom vynáleze pokračujú. Zoznámili sme sa so šikovnými študentmi zo Strednej odbornej školy technickej v Komárne, ktorí pracujú na...

V rámci vzdelávacieho procesu, pre deti zo školského klubu, nám psovodi z policajného zboru predstavili svoju prácu.