MOMENTKY Z LETNEJ ŠKOLY...

TROJSTRETNUTIE 2019 CZ-HU-SK

12. ročník trojstretnutia Komárno – Blansko – Budapešť. Tak ako každý rok, už 12-ty raz sme sa stretli s našimi priateľmi z Čiech a Maďarska na trojstretnutí. Tento rok v Blansku. V dňoch 5.5. -7.5. sme v rôznych športových disciplínach bojovali o čo najlepšie umiestnenia na stupienkoch víťazov. Snažili sme sa zo seba vydať všetko, čo bolo v našich silách , a tak sa nám podarilo priviesť domov 11 zlatých, 8 strieborných a 13 bronzových medailí. Okrem športovcov reprezentovali našu školu aj naši výtvarní umelci, a nie hocijako, keďže aj v tejto umeleckej disciplíne sme získali zlato, striebro aj bronz. Okrem zápolenia sme nadviazali aj nové priateľstvá a upevnili tie staré. Na záver nášho výletu v Blansku nás naši hostitelia zobrali do krásnej Sloupsko – Šošúvskej jaskyne, ktorá je súčasťou Moravského Krasu. Už teraz sa tešíme na stretnutie v Budapešti!

Voľné miesto

  •  Španielský jazyk – Anglický jazyk, alebo rôzne
    kombinácie so španielskym jazykom  VIAC TU!
  • Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis, alebo rôzne
    kombinácie so španielskym jazykom  VIAC TU!

                                            

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EMBA_S&C, s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese  meszaros.ernest@emba.sk.

ELEKTRONICKÁ

   ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno