... škola plná nápadov

Dňa 29.6.2018 sme si po odovzdávaní vysvedčení ešte ,odskočili" uzavrieť školský rok do Trnovca nad Váhom, kde sa konal 12. ročnik speváckej súťaže talent 2018.
Našu školu ZŠ Komenského v KN reprezentoval v kategorii do 15 rokov duet Lara Keller a Amira Gubánova, ktoré vo veku ešte len 11 a 10 rokov získali hlavnú a jedinú ,,CENU POROTY" bez rozdielu vekových kategórií s piesňou ,,Shake it off" od Taylor Swift.
To však nie je všetko, pretože v najsilnejšie obsadenej kategórii do 15 rokov získala krásne 3.miesto ešte len 12 ročná Emma Szaboóva s piesňou ,,Do batôžka" od Jaroslava Filipa.
Deti pripravoval a hudobne doprevadzal vychovávateľ ujo Igor, organizačne a sponzorsky podporila Valika Keller. Krásne prázdniny všetkým !!!

Žiaci prvého stupňa našej školy Damian Anovčin 4.C, Krištof Lovász 4.C, Filip Kubík 3.C, Milan Likér 4.A a Laura Mrázová 3.C sa 14.6. zúčastnili okresnej súťaže Mladých záchranárov ČK. Súťažili v troch oblastiach. Teoretickej časti, v praktickej časti ošetrenia rôznych poranení a v resuscitácii. Obsadili  krásne 1.miesto. Srdečne gratulujeme.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže
"Skús pokus 2" - Bratislava - Slovnaft.
Získali sme ocenenie "Najaktívnejšia škola".
Cenu, ktorú vyhrala p. uč. Dobrovická a jej žiaci nás milo prekvapila.

 

Naša šikovná recitátorka a víťazka krajského kola Hviezdoslavov Kubín Laurika Mrázová 3.C
na celoslovenskej prehliadke prednesov HK
1:33
pripravovala pani učiteľka Katka Ďurčová

Výsledky okresného kola olympiády z biológie:

Kategória F: starší žiaci -   3. miesto

                     mladší žiaci - 1. miesto

Žiakov pripravovali pani učiteľky Monika Toltésyová a Monika Virágová.

BLAHOŽELÁME!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, krajské kolo

Naše šikovné deti a ich pani učiteľky opäť raz ukázali cit pre slovo, emóciu.

Laura Mrázová 1.miesto

Samuel Podmanický  strieborné pásmo

Žiakov pripravovala  pani učiteľka K. Ďurčová.

BLAHOŽELÁME!

Dňa 5.5. sa volejbalisti zúčastnili na turnaji 16 družstiev okresu, družstvo "A" obsadilo 5.miesto a družstvo"B"obsadilo 15.miesto. Blahoželáme!

Okresné a mestské kolo súťaže "Mladých záchranárov CO".
Družtvo A- žiaci 7.B (Kajanová, Tóthová L., Jokel, Lehotský) obsadili 2. miesto mestské kolo a 6. miesto okresné kolo.
Družstvo B - žiaci 5.A ( Pénzes, Obuchová, Zauko, Vida) 3. miesto mestské kolo a 8.miesto okresné kolo. Super, tešíme sa.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, okresné kolo

Naše šikovné deti a ich pani učiteľky opäť raz ukázali cit pre slovo, emóciu.

Lucka Obuchová 1. miesto

Laura Mrázová 1.miesto

Samuel Podmanický 1.miesto

Ester Jóba 3.miesto

Žiakov pripravovala pani M. Gubricová, pani učiteľka K. Ďurčová, pani učiteľka M.Profantová .

BLAHOŽELÁME!

..

 

Naša škola bola dnes ocenená.
Obdržala Cenu Primátora...za kreatívnu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno

info@zskomenskehokn.sk

Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

Vyhľadávanie

 

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

 

MESTO KOMÁRNO

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno