OZNAM:

Hľadáme do nášho kolektívu vyučenú kuchárku s praxou.
Záujemcovia pošlite životopis na adresu e-mail: info@zskomenskehokn.sk
Kuchárky v školských zariadeniach sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celoplošné testovanie obyvateľstva - usmernenie.

Usmernenie pre školy.pdf (126811)

Pozor nové tlačivo!!!

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.docx (14620)

Milí rodičia!

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

 
 
https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

 

Všetko o dištančnom vzdelávaní nájdete 

TU!

 
                             Krízový plán dištančného vzdelávania.pdf (151581)
                             
                             Oznam pre rodičov.docx (13670)

V tomto školskom roku ponúkame nový priestor, kde môžu naše deti rozvíjať svoje výtvarné nadanie. Zriadili sme odbornú učebňu výtvarnej výchovy – ART room. Svoju tvorivosť a kreativitu môžu žiaci  uplatniť na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Môžu sa venovať maľovaniu, modelovaniu, rôznym tradičným aj netradičným výtvarným technikám.  

 
  
 
 

Milí rodičia!

Pozor zmena!!!!!

Vyhlásenie zákonného zástupcu - pri absencií dieťaťa dlhšej ako 3 dni

Nové tlačivo nájdete TU.

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

 

 

 

              JA A KORONAVÍRUS

                                                                                   

Dnes nám boli doručené diplomy ocenených žiakov z medzinárodnej výtvarnej súťaže  "JA A KORONAVÍRUS" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo kresbami si uctiť obete koronavírusu.
Medzi ocenené deti patrí Viktorka Klimčíková zo 4.Bé a Marko Brna z 5 APA.  Deti pracovali pod vedením pani učiteľky Ľ. Mrázovej a G. Kamocsaiovej. Treba však poďakovať všetkým deťom za účasť v súťaži a ich pani učiteľkám, ktoré podporili ideu súťaže  99 kresbami.  

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno