... škola plná nápadov

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole

darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 TLAČIVO NA STIAHNUTIE TU! 

z LODNEJ A KAPITÁNOVEJ !

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, obvodné kolo

Naše šikovné deti a ich pani učiteľky opäť raz ukázali cit pre slovo, emóciu.

Lucka Obuchová 1. miesto

Laura Mrázová 1.miesto

Samuel Podmanický 1.miesto

Tamara Horváthová 3.miesto

Žiakov pripravovala pani M. Gubricová, pani učiteľka K. Ďurčová, pani učiteľka Z. Malíková .

BLAHOŽELÁME!

...ďalšie informácie o našich úspechoch z Majstrovstiev halovej atletiky krajov západného slovenska v Banskej Bystrici:

Radko Sirotek /z 3.C/ krásne tretie miesto v behu na 1000 m.

Dňa 2.2.2018 bolo v Trnave slávnostne vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie, kde  žiačka Emily Furinda z 8.B obsadila 2. miesto v II.kategórii.
Do 3. ročníka bolo zaradených spolu 73 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiakov pripravovala pani učiteľka Ž. Dobrovická.

...informácie z krajského kola technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 1.2. 2018 v Topoľčanoch.Oskar Ábrahám zo 7.B triedy obsadil 1. miesto v kategórii B. Treba podotknúť, že šikovného žiaka pripravovala pani učiteľka  Erdélyiová. BLAHOŽELÁME!

MAJSTERKY OKRESU vo VOLEJBALE pod vedením p.uč. Sudoru
Ide sa na kraj!!!!
Ďakujeme a blahoželáme ku skvelému úspechu!

 

Komenského team building s návštevou z Brazílie

 

Naša škola bola dnes ocenená.
Obdržala Cenu Primátora...za kreatívnu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno

info@zskomenskehokn.sk

Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

Vyhľadávanie

 

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

 

MESTO KOMÁRNO

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno