Zavítali k nám psovodi

02.05.2022

V rámci vzdelávacieho procesu, pre deti zo školského klubu, nám psovodi z policajného zboru predstavili svoju prácu.

Policajný psovod je policajt a spolu s policajným psom tvoria profesionálny tím. Policajt má za svojho psíka veľkú zodpovednosť, náležite sa o neho s láskou stará, dbá o jeho správnu výživu, kontroluje jeho zdravotný stav a sprevádza ho v "psej škole" - na zložitom výcviku. Psík sa v škole učí na slovo počúvať rôzne povely a úkony. Vyškolený pes vie nájsť výbušniny, zbrane, drogy, zaútočiť na unikajúcich zločincov, zadržať páchateľov, alebo nájsť ukryté osoby.

Naučili sme sa, že na prácou policajného psovoda je v prvom rade pomáhať a chrániť. K tomu je potrebný špeciálny výcvik a nekonečná láska k psom. Spolu so psíkom zdieľajú aj voľné chvíle, takže práca je ich život.

Ďakujeme.