Stali sa z nás vynálezcovia

01.11.2021

Od začiatku školského roka sme nedočkavo čakali, kedy sa začne program MyMachine na našej škole. Na realizáciu prvej časti programu sme vybrali 4.A triedu. Program sa začal úvodným workshopom, kde sme urobili prvý, pre nás dôležitý, krok. Prišli k nám študenti zo Slovenskej technickej univerzity a koordinátorka projektu MyMachine, pani Hana Neufeld. Úlohou našich žiakov bolo vymyslieť nejaký vynález, ktorý by im uľahčil život. Bola to úloha dosť náročná, veď keď sa dobre zamyslíme, už skoro všetko existuje. A predsa sa v hlavách našich žiakov zrodili dobré nápady. Po hodine navrhovania a kreslenia svojich vynálezov nám žiaci odprezentovali svoje nápady. Každý mal možnosť hlasovať za 7 vynálezov, ktoré sa mu najviac páčili. Tri návrhy s najväčším počtom hlasov si vysokoškoláci zobrali so sebou, aby tieto detské kresby premenili na funkčné koncepty. Sme zvedaví, čo vznikne z nápadov našich žiakov. 

Viac o programe sa dočítate TU.