MyMachine

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady - vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému - základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.

Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia - študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.

Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

V spolupráci so Strednou odbornou školou technickou v Komárne sme sa úspešne uchádzali o možnosť zúčastniť sa tohto projektu. Projekt sa bude realizovať v školskom roku 2021/2022.

Bližšie informácie o projekte: MyMachine Slovakia - vzdelávací program rozvíjajúci myslenie
Dňa 3.2.2022 sme sa s projektom MY MACHINE úspešne posunuli do druhej fázy KONCEPTY. Na tento deň sme dostali pozvanie od našich kamarátov vysokoškolákov na stretnutie vynálezcov MY MACHINE, ktoré sa malo uskutočniť na Strojníckej Fakulte STU v Bratislave, kde nám vysokoškoláci mali prostredníctvom prezentácie a makety vynálezu ukázať ako im ide príprava konceptu. Veľmi sme sa tešili na tento jedinečný zážitok, lebo okrem prezentácie by sme si mohli pozrieť aj priestory univerzity. Ako to už niekedy býva, doba, v ktorej teraz žijeme, nám tento zážitok neumožnila. Museli sme sa uspokojiť s online prezentáciou. Vo virtuálnom svete sme sa oboznámili s víťazným projektom, ktorým je "ťahacia kosť pre psíka". Šikovná vysokoškoláčka nám v prezentácii predstavila maketu projektu. Dostali sme za úlohu spoločne vybrať farbu, v ktorej bude projekt prevedený. Technické výkresy na realizáciu projektu vysokoškoláci posunú stredoškolákom, tí vytvoria prototyp projektu, ktorý by mal byť hotový približne v apríli.

Už teraz sa veľmi tešíme!

Vaši žiaci 4.A triedy