Škola priateľská k deťom

27.06.2023

Tento školský rok sme sa opäť zapojili do aktivít, ktoré nás posunuli k titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Aktivity sme organizovali hlavne počas pobytu v školskom klube. Na besede s predstaviteľom tejto organizácie sme sa dozvedeli, že UNICEF je skratkou, pod ktorou sa dnes skrýva Detský fond OSN. Skratka UNICEF zostala z pôvodného názvu United International Children´s Emergency Fund.

UNICEF je jedinou špecializovanou agentúrou OSN, ktorá sa zameriava na pomoc deťom. Tak sme sa rozhodli pomôcť svojou troškou aj my. Počas Vianočných trhov sme časť darov posunuli deťom, ktoré to potrebujú.

O živote v rôznych krajinách sme sa dozvedeli v knižke cez Rozprávky okolo sveta, ktoré sme si čítali, rozprávali sme sa o nich.

Nakoniec sme ako škola podporili zbierku MODRÝ GOMBÍK 2023, ktorá bola venovaná téme duševného zdravia na pomoc deťom na Slovensku a v zahraničí.

Už vieme, že nie všetky deti na svete majú svoju izbu, svoje hračky, chodia do školy... Sú deti, ktoré naopak majú všetko, čo k životu potrebujú, ale nemusia mať zaručené práva. Navyše dieťa nemá možnosť uplatňovať svoje práva, nemôže sa ako dospelý obrátiť na súd. Preto je dobré, že existuje svetová organizácia, ktorá sa o deti stará. A je ňou UNICEF.