Oslava Dňa Zeme pohybom mysle aj tela

22.04.2021

Tento deň si pripomíname od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Deti JAKomenského si sviatok našej Zeme pripomenuli celotýždennými aktivitami a koniec týždňa sme zavŕšili vonkajšími EKOHRAMI, ktoré boli zamerané napríklad na: spoznávanie svetadielov, morí a oceánov, minerálnych a termálnych prameňov, recykláciu a znovu použitie plastových vrchnáčikov, poznávanie živočíchov a rastlín, separovanie odpadu, zahrali sme sa aj na básnikov a skladali sme básničku o našej krásnej Zemi. Počasie nám prialo - slniečko hrialo.

Milá Zem...
My, deti JAKomenského, Ti sľubujeme, že vždy chrániť, čistiť a ekologicky k tebe pristupovať budeme.