Ako sme sa v 4.B rozrástli...

17.03.2022

Pred pár dňami prišiel k nám do triedy nový spolužiak z Ukrajiny.
"Volám sa Maksym a mám rád futbal, basketbal, plávanie, matematiku..." predstavil nám svoje záujmy. Chvíľu sme ho očkom sledovali, no veľmi rýchlo odhalili a ocenili aj jeho priateľské, úprimné, slušné, čestné a dobrosrdečné vlastnosti. Spoločne sme tvorili, riešili, kreslili aj hrali divadielko, ktorým si vyslúžil veľký potlesk. Držíme ti palce, Maksy, nech sa ti darí a cítiš sa s nami dobre. 

Tvoji spolužiaci zo 4.B