Zdravotnícky krúžok
Mladý záchranár

Vedieť podať prvú pomoc, zachrániť život, postarať sa o zraneného človeka je šľachetný hrdinský čin. Príď medzi nás do zdravotníckeho krúžku a spoločne sa naučíme ako ošetrovať drobné poranenia, ako dať človeka do stabilizovanej polohy pri rôznych úrazoch, ako poskytnúť pomoc pri strate vedomia a mnoho iných foriem pomoci pri záchrane života. Dozvieš sa tiež , ako pomôcť zachrániť život darovaním najvzácnejšej tekutiny - KRVI.

Krúžok vedie p. uč. Adriana Valíčková.