Výtvarný krúžok II. stupeň
žiaci 5. - 9. ročníka

Krúžok výtvarnej výchovy na 2. stupni zahŕňa množstvo netradičných výtvarných techník a aktívne rozvíjanie vlastnej schopnosti v oblasti výtvarného sebavyjadrenia sa, vlastnej tvorby a orientácie sa v historickom, modernom i súčasnom umení. Krúžok je zameraný tak, aby výtvarná práca žiakov zaujala a aby ich estetické vnímanie a tvorivá aktivita viedla k nadobúdaniu nových zručností v oblasti výtvarných techník, rozvoju fantázie, kreativity a vlastného výtvarného prejavu. Medzi techniky s ktorými sa môžu oboznámiť sú techniky kresby, maľby, grafiky, batikovania, koláže, maľby špachtľou, sochárstva, priestorovej tvorby, dekorácie, teórie výtvarného umenia a iných.