Rozpínajme horizonty

(projekt financovaný EÚ)


Koncom minulého školského roka sme v spolupráci so žiakmi 8.A a mediálneho tímu vypracovali projekt programu Erasmus+ "Rozpínajme horizonty." Cieľom projektu je prostredníctvom medzinárodného rovesníckeho vzdelávania (žiaci z iných krajín rovnakého veku pracujúci na spoločných úlohách) rozvíjať u žiakov digitálnu a mediálnu gramotnosť, globálne a digitálne občianstvo, business planning, projektové kompetencie, trvalú udržateľnosť, environmentálne povedomie, aktívne občianstvo. Projekt bol schválený v plnom rozsahu a rozpočte 62 320 EUR. Je rozdelený na tri turnusy zahraničných študijných pobytov do partnerských vzdelávacích inštitúcií v Írsku. Každý pre desať až dvanásť žiakov. Turnusy sú 14-dňové.


Rozpínajme horizonty
1. turnus sa uskutočnil v Galway na prelome októbra a novembra. Informácie, zážitky a atmosféru mesta Galway vám priblížime v nasledujúcom blogu.

Horizonty to Future
2. turnus odletel v polovici februára do mesta Dublin. Očakávania boli podobné ako pri prvom turnuse. Išlo sa znova do neznáma, do iného mesta. Zážitkov bolo veľa. O ceste jedenástich odvážlivcov sa dočítate v blogu.

Horizonty to Atlantic
3. turnus sa v polovici marca vrátil znova do mesta Galway, ale do inej jazykovej školy. Prostredie mesta už známe, ale všetko ostatné nové. Ich zážitky môžete znova sledovať na blogu.