Recyklohry

V roku 2010 nás oslovil Školský recyklačný program pod názvom Recyklohry. Oslovil nás svojim cieľom - prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Dnes patríme medzi 1260 zaregistrovaných škôl.

Počas týchto rokov sme sa stretli v rámci úloh s mnohými témami, ktoré nás zaujali svojou dôležitosťou. Jednou z nich bola klimatická kríza. Uvedomili sme si, že aj my vieme našimi aktivitami ovplyvniť a prispieť k tomu, aby sme CO₂ v našom ovzduší znižovali a premieňali ho na niečo užitočné. V exteriéroch školy sme posadili nové stromy, kríky, kvety...a za pomoci rodičovskej platformy v údržbe nášho školského areálu naďalej pokračujeme.

Jednou z posledných úloh bola zberová akcia - Starý Mobil Sem. Pripravili sme na škole aj propagačnú akciu, počas ktorej sme vysvetľovali, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu. Vytvorili sme na chodbe školy zberový stánok, ktorý žiaci obsluhovali. Nedávno nám prišiel ďakovný list a pre niektorých našich recyklohráčov aj drobné odmeny.

Okrem zaujímavých aktivít a kreatívnych úloh nám tento program umožňuje získavať na základe zberu elektroodpadu a batérií body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škola čerpať. Tento bonus nás samozrejme vždy poteší..:)

Ale čo je podstatné a najdôležitejšie ? To, aby sa do povedomia širokej verejnosti dostala skutočnosť, že nie všetko musí skončiť na skládke. Preto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú nutnosť recyklácie a donesú nám nefunkčné elektrospotrebiče, batérie, či tonery. Za minulý kalendárny rok sme ich odovzdali 4308 kilogramov!


Prehľad odvozu elektroodpadu:

dátum Malé zariadenia /kg/ Monitory /kg/ Počítače /kg/ Televízory /kg/ Batérie /kg/
20.1. 360 215 67 0 0
29.6. 570 0 0 0 25
28.10. 668 0 0 1 132 169
2.12. 694 0 0 361 47
sumár 2292 215 67 1493 241


Veríme, že sa dostaneme cez tento program ešte k množstvu aktivít, ktoré obohatia naše 
výchovno-vzdelávacie činnosti.