ZŠ J.A Komenského v Komárne a program RECYKLOHRY

            V roku 2010 nás oslovil Školský recyklačný program pod názvom Recyklohry. Oslovil nás svojim cieľom - prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Dnes patríme medzi 1260 zaregistrovaných škôl .

            Počas týchto rokov sme sa stretli v rámci úloh s mnohými témami, ktoré nás zaujali svojou dôležitosťou. Jednou z nich bola klimatická kríza. Uvedomili sme si, že aj my vieme našimi aktivitami ovplyvniť a prispieť k tomu, aby sme CO₂ v našom ovzduší znižovali a premieňali ho na niečo užitočné . V exteriéroch  školy sme posadili nové stromy, kríky, kvety...a za pomoci rodičovskej platformy v údržbe nášho školského areálu naďalej pokračujeme. 

Jednou z posledných úloh bola zberová akcia – Starý Mobil Sem. Pripravili sme na škole aj propagačnú akciu, počas ktorej sme vysvetľovali, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu. Vytvorili sme  na chodbe školy zberový stánok, ktorý žiaci obsluhovali. Nedávno nám prišiel ďakovný list a pre niektorých našich recyklohráčov aj drobné odmeny.

Okrem zaujímavých aktivít a kreatívnych úloh nám tento  program  umožňuje získavať na základe zberu elektroodpadu a batérií body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škola čerpať. Tento bonus nás samozrejme vždy poteší..:) 

Ale čo je podstatné a najdôležitejšie ? To, aby sa do povedomia širokej verejnosti dostala skutočnosť, že nie všetko musí skončiť na skládke. Preto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú nutnosť recyklácie a donesú nám nefunkčné elektrospotrebiče, batérie, či tonery. Za minulý kalendárny rok sme ich odovzdali 4308 kilogramov! 


Prehľad odvozu elektroodpadu:                

dátum

Malé zariadenia /kg/

Monitory /kg/

Počítače /kg/

Televízory /kg/

Batérie /kg/

20.1.

360

215

67

0

0

29.6.

570

0

0

0

25

28.10.

668

0

0

1 132

169

2.12.

694

0

0

361

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumár

2292

215

67

1493

241             Veríme, že sa dostaneme cez tento program ešte k množstvu aktivít, ktoré obohatia naše výchovno-vzdelávacie činnosti.

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno