Populárna hudba a spev

Ako prebieha náš krúžok?

  • Zábavnou formou - je založený na nácviku moderných piesní v rôznych štýloch napr.: pop, disko, country, rock, latino.
  • Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
  • Spevácka činnosť je rozšírená o dramatický prejav.
  • Spev je sprevádzaný živou hudbou - sprievodom pedagóga na gitare. Piesne sú prevažne vlastné alebo čiastočne upravené.
  • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo v skupinkách. Učia sa interpretovať hudbu a vystupujú na rozličných reprezentatívnych akciách našej školy.

Krúžok vedie pán vychovávateľ Igor Prokop.