Modernejšia škola

Vďaka projektu Modernejšia škola sme mohli vytvoriť estetické a už teraz obľúbené miesta pre výučbu, stretávanie sa a oddych.

Projektom sme vynovili spoločné priestory a oddychové zóny chodieb a vytvorili netradičné zdieľané učebne. Do ich návrhu, prípravy, úprav interiéru, prerábania a tvorby sa aktívne zapájali žiaci a ich návrhy sa i realizovali. Od začiatku si budovali vzťah ku zmenám, ktorých súčasťou sa stali aj oni sami.

Vytvorením úplne nových a netradičných zdieľaných učební mediálnej výchovy, aplikovanej angličtiny a doplnením zariadenia art roomu sa nám podarilo vytvoriť priestor, ktorý svojou ergonomikou napomáha uplatneniu inovatívnych metód a tak vytvoriť skutočné podmienky na využívanie rôznych foriem práce, podporu aktivity žiaka a priestoru pre jeho individuálne potreby a tiež jeho socializáciu a pozíciu v tímovej práci.

V nových učebniach sa deti cítia príjemne, prirodzene, komfortne a bezpečne. Oceňujú možnosť si pri učení zvoliť vlastnú pozíciu, statické či dynamické sedenie, či dokonca pracovať s vyloženými nohami. Estetika učební pôsobí priaznivo na motiváciu a odbúranie stresu.

Vysoko atraktívny sa stal čitateľský kútik s pódiovým sedením a relaxačnými prvkami, s otvorenou knižnicou a čítaním si knižky v pohodlí svojho preferovaného rozloženia. Ponúka priestor na hry, relax, ale i učenie sa a čítanie. Atraktivitu zvýši aj prezentovanie audiovizuálnych diel prostredníctvom dataprojektoru a elektronického projekčného plátna.

Novým zariadením čakacích priestorov pre rodičov a žiakov, sedením pri školskom bufete sme vytvorili komfortné a príjemné prostredie, ktoré bude prezentovať a podporovať školský patriotizmus a bude pozitívnym signálom pre súčasných ale aj budúcich žiakov.

Dôstojný charakter dostala aj vstupná hala, ako pocta Jánovi Amosovi Komenskému, ktorého meno je čestným názvom našej školy.