Mediálny krúžok

Máš veľa nápadov, o ktorých chceš dať vedieť? Vieš sa pýtať, vyzvedať? Chceš tvoriť médiá podľa seba alebo si to vyskúšať? Tento krúžok je zameraný na ochutnávku práce s rozhlasom, časopisom aj televíziou. Je vhodný aj pre žiakov, ktorí nenavštevujú predmet mediálna výchova. Ponúka možnosť vytvoriť si a zároveň odvysielať vlastnú rádio reláciu, prispieť článkom do časopisu, či spoznávať mediálny svet pomocou internetu. Pomáha rozvíjať v žiakoch kritické myslenie a praktické zručnosti pre prácu s technikou. Žiaci majú tiež možnosť zúčastniť sa na exkurzii v rádiu a workshopov podporujúcich ich kreativitu.

Krúžok pracuje pod vedením pani učiteľky S. Baštrnákovej a S.Kolárovičovej.