Matematický krúžok
pre 9. ročník

Milí deviataci!

Chcete byť dobre pripravení na testovanie 9, či na prijímacie pohovory na strednú školu?
Tak je potrebné trénovať, zase trénovať a potom opäť trénovať. To je tajomstvo všetkých úspešných ľudí, ale to iste viete. Ak na to nechcete byť sami a potrebujete pomoc, tak sa môžete prihlásiť na matematický krúžok, ktorý
bude každý utorok od 13.45 do 14.45 hod v mesiacoch október - máj.

Na krúžku sa bude venovať riešeniu rôznych typov úloh, precvičia sa všetky matematické javy od jednoduchých operácií prirodzených čísel, cez zlomky, percentá, mocniny a odmocniny, Pytagorovu vetu, geometriu, ale aj kombinatoriku či pravdepodobnosť a štatistiku.