Žijeme zodpovedne?

21.01.2022

Túto otázku by sme si mali položiť či sme "mladí, či starí", či žijeme na konci sveta, či v Komárne. Môžeme skonštatovať, že na našej škole tému znečistenia, vzniku odpadu, odlesňovania... berieme vážne. Za posledných 10 rokov sme uskutočnili množstvo tematických dní so zameraním na udržateľnejší spôsob života.

Veľmi sa tešíme, že sme boli ocenení za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry. Z 1250 škôl, ktoré sú do tohto projektu zapojené, patríme medzi 30 najlepších!

Touto cestou by sme chceli poslať veľké poďakovanie všetkým, ktorí podporujú naše aktivity - pedagógom, rodičom, deťom... Veríme, že aj svojou troškou vieme pomôcť riešiť problémy spojené s klimatickou krízou.