Žiaci žiakom o vode

17.02.2024

Žiaci 1. B triedy a žiaci 5.B triedy sa učili na spoločnej zaujímavej hodine, ktorá prepojila učivo prvouky a biológie. Navzájom si odovzdávali získané poznatky o vode a rastlinách nachádzajúcich sa vo vodnom prostredí. Na základe rovesníckeho učenia sa prváci naučili poznatky o kolobehu vody a vlastnostiach vody od svojich starších spolužiakov a potom spoločne pozorovali vodné rastliny ako je žaborinka menšia pod mikroskopom.