Zdravia Vás Margarétky!

17.05.2023

Keď sme sa na začiatku školského roka začali stretávať, netušili sme koľko super vystúpení zažijeme.

V októbri sme sa začali pripravovať na mikulášske pásmo a na koledovanie, v decembri sme si boli zaspievať aj v Klube dôchodcov s našimi kamarátkami z Čakaniek. Po novom roku sme začali s nácvikom nových skladieb, pretože sme vedeli, že nás čaká školská akadémia. S naším programom sme sa prezentovali aj pred našimi bývalými učiteľmi , verejnosti sme zaspievali v rámci Komárňanských dní a medzitým sme sa pripravovali na školské kolo súťaže Slávik Slovenska.

Ale asi najväčším vzrušením bolo pre nás vystúpenie na súťaži Deti deťom. Dozvedeli sme sa, že sme jediný spevácky zbor v Komárne v rámci slovenských škôl, tak sme chceli čo najlepšie reprezentovať ! Vyspievali sme si strieborné pásmo a porota nás veľmi pochválila. Aj my by sme chceli poďakovať Regionálnemu osvetovému stredisku, že nám pripravilo túto krásnu súťaž. Ak si myslíte, že končíme so spevom, mýlite sa...Ešte nás čaká okresné kolo v speve ľudových piesní a naša školská akadémia. A s radosťou sa budeme pripravovať aj na vystúpenie v evanjelickom kostole, ktoré bude koncom školského roku.

Ani sme sa nenazdali a končíme... ale určite nie so spievaním. Už teraz sa tešíme na nové piesne a nové zážitky. Chceš ku nám patriť? Tak sa pridaj, v septembri opäť začíname s novou energiou :)