Záložka do knihy spája školy

15.11.2021

Každoročne na jeseň sa tešíme na balík od kamarátov, pre ktorých sme vyrábali záložky do kníh. Projekt nás tento rok spojil so školou v Žiline. Okrem záložiek sme kamarátom napísali listy, aby sa o nás čo-to dozvedeli, poslali sme im knihu o našom regióne, prospekty o meste, aj milé darčeky. Balík, ktorý sme dostali, slávnostne otvorili prváčky a na nás sa usmievali nielen záložky, listy, pozornosti od mesta Žilina, ale aj pekný pozdrav od pani učiteľky, ktorý nám všetkým prečítala Doriska. Obsah balíka sme si spravodlivo rozdelili a záložky, ktoré sme dostali od detí, nám ich budú pripomínať, keď budeme listovať v našich obľúbených knižkách.