Z divadla za pokladom

24.03.2022

Štvrtáci sa opäť vybrali nielen pohladiť dušu umením, ale aj spoznať svoju históriu. Po vzhliadnutí hry Luskáčika sa stretli v podhradí s milou pani, ktorá im veľmi pútavo porozprávala a sprostredkovala naše dejiny cez Pribinu, Rastislava a Svätopluka, Gorazda aj Corgoňa. Priblížili sa aj k studni nešťastnej Žofky, navštívili barokovú katedrálu sv. Emeráma, naučili sa nové slová ako reliéf, vitráž, freska, gotický, románsky a barokový štýl. Na vlastné oči videli v podzemí nálezy archeológov a kráľovskú pokladnicu spolu s truhlicou, v ktorej ich čakala odmena za správne vylúštené indície. Pred odchodom sa ešte vyšantili v parku a cestou domov znel v autobuse smiech, vrava aj spev. Stálo to za to.