V zdravom tele zdravý duch

10.03.2022

Nie každý je od narodenia športovec a nie každého šport baví. Napriek tomu je pohyb pre telo i pre zdravie nesmierne dôležitý. Keď sú hodiny telesnej a športovej výchovy zaujímavé, každé dieťa cvičí s veľkou radosťou a s plným elánom. Hodiny sú obohatené netradičnými pohybovými hrami. Deti sa postupne menia na zvieratká, na vláčik alebo sa stávajú zberateľmi. Takéto hodiny sú veľmi obľúbené a každý sa snaží vydať zo seba maximum. Z tvárí detí sa zračí spokojnosť a radosť z pohybu. Veď v zdravom tele zdravý duch.