Úspešní na dejepisnej olympiáde

09.02.2022

Dňa 9.2.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády v kategórii C a D. 

2. miesto v okresnom kole získal Adam Kučera z 8.APA a postupuje na krajské kolo.
Úspešnými riešiteľmi boli Viktória Dékányová z 8.A v D kategórii a Viktor Zauko z 9.A v C kategórii. 

Žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Adamovi prajeme ďalšie úspechy na krajskom kole.