Učiteľský Mikuláš

06.12.2022

V utorok mali Mikuláša nielen deti, ale aj časť našich učiteľov, ktorí sú zapojení do projektu MY sme škola. Po dvoch mesiacoch, kedy učitelia zavádzali do vyučovania rôzne aktivizačné metódy z prvého školenia, opäť prišiel Dávid a priniesol nádielku nových nápadov. "Stretnutie plné otázok", vzdelávacia "Escape room", či "Na turné". Decká sa majú na čo tešiť.

A čo bude ďalej? Už v januári nás čaká dvojdňovka, kde sa partia zapojených učiteľov podučí mentoringu, aby si vedeli po vzájomných návštevách hodín tieto hodiny spoločne mentoringovo reflektovať. Únava je veľká, ale MY sme odhodlaní a statoční a hlavne, MY sme škola. 

Ďakujeme Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis za finančnú podporu projektu.