Stretnutie SK + CZ - HU 2023

28.04.2023

Trojstretnutie, čiže stretnutie troch družobných škôl z Blanska, Budapešti a našej školy z Komárna má už dlhú tradíciu. Prvé stretnutie sa konalo v roku 2007. Dokonca ani pandémia nás nezastavila. Stretnúť sme sa síce nemohli, ale zorganizovali sme aspoň online stretnutie. V tomto roku sme sa chystali obnoviť tradíciu podľa pôvodného scenára, ale žiaľ, zlá finančná situácia maďarského školstva, nedovolila Budapešti zúčastniť sa osobne. Tak si naši žiaci a žiačky zmerali sily v rôznych športových súťažiach aspoň so žiakmi z Blanska. Súťažilo sa vo futbale, basketbale, prehadzovanej a nechýbali ani rôzne atletické disciplíny, ako sú krátke a dlhé behy, štafetový beh a skok do diaľky. Každý rok zaradí hosťujúca škola aj nejaký netradičný šport. Teraz to bol rope skipping, čiže skákanie cez švihadlo. Ďalšou tradíciou je výtvarná súťaž, ktorej téma bola: "Ja a môj svet." Keďže sa nám počas pandémie celkom dobre osvedčil online kvíz, zaradili sme ho aj v tomto roku, nech sa naši kamaráti z Budapešti môžu aspoň takto zapojiť do súťaženia. Času bolo málo, program bol hustý, počasie nám veľmi neprialo, ale našich kamarátov z Blanska sa nám podarilo zobrať aspoň na prehliadku Komárňanskej pevnosti.A kto vyhral? To vôbec nie je dôležité. Dôležitá bola dobrá nálada, kamarátstvo a radosť zo stretnutia. Ďakujeme za návštevu a NASCHLEDANOU O ROK PŘÁTELÉ. Už len dodáme, že snáď už v plnej zostave.