Správy z ŠKD

22.04.2022

V piatok 22. apríla navštívili klubári zo 4. oddelenia knižnicu a Prírodovedné múzeum. Veľmi sa im páčilo! Domov si so sebou zobrali poznatky o flóre a faune z okolia Komárna.