Skákanie na švihadle je znova IN

06.06.2022

V tomto školskom roku bol realizovaný pilotný ročník projektu MODULY, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR. Je to projekt, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času. Projekt je zacielený na I. stupeň ZŠ a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím. Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. Našu školu oslovila Slovenská rope skippingová asociácia s ponukou na realizáciu hodín rope skippingu, čiže skákania na švihadle. Žiaci druhého a tretieho ročníka majú za sebou prvú dvojhodinovku skákania. Zábava to bola veľká. Ani sme si nemysleli, že so švihadlom sa dajú robiť také zaujímavé aktivity.