S láskou v srdci...

18.05.2023

S láskou v srdci je svet krajší. S láskou v srdci človek dokáže mnoho vecí. S láskou sa dá urobiť aj slávnostná májová akadémia pre rodičov našich detí.

Vo štvrtok 18. mája 2023 sme sa stretli na programe vytvorenom učiteľmi a deťmi našej školy. Úsmev neschádzal z tvárí divákov počas celého programu. Svojím dielom prispeli do programu od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov či už technickou podporou a prácou v zákulisí, alebo priamo vystúpením na javisku. V pestrom programe sa vystriedali piesne, tance, scénky aj hovorené slovo. Všetci účinkujúci ukázali svoj talent, za ktorým sa skrývajú hodiny nácviku žiakov ako aj učiteľov. Ukázali sme, že škola nie je len učenie sa v triedach, ale škola je aj mať schopnosť postaviť sa pred divákov a ukázať, čo dobré dokážem, akým som človekom.

Veľká vďaka patrí každému jednému človeku, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na programe. Vďaka patrí aj úžasnému publiku, ktoré odmenilo účinkujúcich potleskom. Veď s láskou v srdci musí byť svet krajší!