Prvácka pasovačka

10.11.2022

"Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa. Tak ako vždy v tomto čase, pasovanie prvákov začína sa zase."

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel... Začína sa nová etapa života malého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal ich výnimočný deň. Štvrtok, 10.11.2022, sa začínal netradične. Do školy prišli prváci slávnostne vyobliekaní. Po prvom zazvonení zavítali k nim do tried deviataci, ktorí sa ich ujali, pochytali za rúčky a odviedli do klubovne, kde prebehla previerka ich doteraz nadobudnutých vedomostí. Udalosť moderovali deviataci Anička a Maxi.

Triedy 1.A a 1.B predviedli množstvo básničiek, pesničiek, aj si zacvičili, počítali, aj uchopili ceruzky a obkleslením svojho chodidla a stopy svojho "tútora" zanechali po sebe dôkaz, že kráčajú v šľapajách svojich veľkých vzorov, našich deviatakov.

Pred pasovaním museli zložiť sľub, že budú verní našej škole, pani učiteľkám a starším žiakom a že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na správneho školáka patrí. Následne pristúpili k slávnostnému aktu. Pani zástupkyňa s veľkou ceruzkou v ruke odriekala na každom prváckom pliecku formulku: "Pasujem Ťa za žiaka našej školy", po ktorej každý žiak dostal svoj imatrikulačný dekrét a šiltovku s logom našej školy.

Záver patril opäť ruka v ruke prechádzke a predstavením sa žiačikov z triedy do triedy celej škole.

Keďže to bol pre prváčikov slávnostný deň, čakala ich v triede sladká mafinka, aby ňou oslávili vstup do žiackeho cechu.

Na záver už len slová žiačikov Bianky a Oliverka:

"Bol to náš najkrajší deň v škole."