Premiéra filmu Kam vedú kamene...

10.06.2024

6.6. 2024 sa na našej škole konala slávnostná premiéra dokumentárneho filmu Kam vedú kamene… ktorý vytvorili ôsmaci mediálnej výchovy aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Film sa zaoberá mikrodejinami mesta a nášho bezprostredného okolia. Pátra po osudoch ľudí, ktorí bývali kedysi tam, kde stojí naša škola a ktorí tragicky zahynuli v čase holokaustu.

Na premiére sme privítali vzácnych hostí. Medzi pozvanými boli primátora mesta Komárno, pán Béla Keszeg, pán Anton Paszternák, predseda komárňanskej Židovskej náboženskej obce, pána Tomáš Lang, historika a autor kníh zaoberajúcim sa témou holokaustu na južnom Slovensku, pán Vojtech Novák, bývalý viceprimátor mesta, zástupcovia školského odboru mestskej samosprávy, knižnice Józsefa Szinnyeiho a riaditelia základných škôl z Komárna.

Po príhovoroch pána primátora a pána Paszternáka, sme predstavili naše projektové aktivity. Pripravili sme si aj krátku literárnu montáž spojenú s tichou chvíľou na zamyslenie a potom sme s napätím a očakávaním premietli náš film.

Potlesk a slová uznania, ale i dojatie prítomných, boli obrovským zadosťučinením za niekoľko mesačnú prácu. Za každé slovo vďaky, podpory a zdieľania sme veľmi vďační.

A kedy si môžete pozrieť náš film? Bude zverejnený symbolicky, presne 80 rokov od prvého deportačného transportu - 12.6.