Opakovanie je matka múdrosti

22.03.2022

"Opakovanie je matka múdrosti" to si povedali deti zo 4.A triedy. Zábavnou a kreatívnou formou si zopakovali všetky nadobudnuté vedomosti o podstatných menách. Vytvorili si originálny LAPBOOK. Všetky vedomosti vs súbory, vložili do farebných ikoniek. Ikonky sú na obrazovke a aj bezpečne uložené na HARD DISKU. Keď by sa chcel niekto nové o podstatných menách naučiť, stačí sa prejsť popri 4.A triede.