Netradičné hodiny dejepisu

14.10.2021

"Milovníci dejepisu" mali možnosť 14.10.2021 navštíviť Pevnostný systém Komárna a vidieť aj miesta, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Zúčastnili sa aj sérii prednášok, ktoré im priblížili vývoj pevnostného systému ako aj život Juraja Klapku či revolučný rok 1848/49 v súvislosti s regionálnymi dejinami.