Naj z naj

21.06.2023

Ďalší školský rok sa blíži ku koncu a to je čas na bilancovanie a poďakovanie. Vedenie školy pozvalo najúspešnejších žiakov, ich rodičov a učiteľov, aby ocenili úspechy žiakov v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach a učiteľom sa poďakovalo za prípravu žiakov na súťaže. Na úvod slávnostného stretnutia pán učiteľ Makovník predstavil našim hosťom film, ktorý vznikol na hodinách mediálnej výchovy a ktorý v súťaži Cineama postúpil do celoslovenského kola. Po premietaní filmu nasledovalo predstavenie a ocenenie najúspešnejších žiakov a ich učiteľov. Blahoželáme všetkým šikovným žiakom a učiteľom ďakujeme za ich celoročnú prácu a rozvíjanie talentu našich žiakov.