MY sme škola

10.09.2022

"Myyyyyyyy, smeeeeeeeee, škoooooolaaaaaa," ozýva sa školským dvorom stovka hlasov. Niektoré patria rodičom, niektoré učiteľom, ale najviac deckám. Dnešným dňom vstúpila naša škola do jedinečného projektu "MY sme škola", v ktorom namiesto izolovaných učiteľov, žiakov a rodičov, budeme MY.

Ráno sme v zmiešaných tímoch pobehovali po stanovištiach a skúmali, aké vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje vnímame ako kľúčové. Aký profil má mať žiak, ktorý opúšťa brány našej školy. Tiež sme si položili otázku, ako vyzerá z pohľadu rodičov, učiteľov a žiakov ideálna hodina. Nasledoval šalený futbal, ktorý skončil výsledkom 12. Nie, nechýba tam druhé číslo, hrali všetci za všetkých a číslo 12 je súčtom všetkých gólov, ktoré dnes padli. Tesne pred koncom stavali zmiešané tímy symbolické mosty, aby sme už viac neboli na dvoch izolovaných brehoch. Akciu sme uzavreli hymnou "MY sme škola", ktorú sme si všetci spoločne zabékali, aby bolo jasné, že sme pripravení. A verte, že sme!

V najbližšom čase spracujeme výsledky ranného pátrania na stanovištiach. Na základe týchto výstupov pripraví skúsený lektor a mentor Dávid Králik sériu školení pre našich učiteľov. Keď si na školeniach osvoja rôzne techniky, smerujúce k požadovanému profilu absolventa, začne Dávid navštevovať našich učiteľov na hodinách a pomáhať im mentoringom zavádzať nové techniky a postupy do ich hodín. V januári sa naši učitelia podučia mentoringu a od februára si už si budú pomáhať navzájom oni sami. V júni sa spoločne obhliadneme za týmto dobrodružným rokom a spoločne MY všetci zreflektujeme, aké pozitívne zmeny nám projekt priniesol do školy. Držte NÁM, učiteľom, žiakom i rodičom palce, bude to riadna jazda a MY si ju plánujeme parádne uŽIŤ!

Projekt finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, za čo mu patrí veľká vďaka.