MY sme škola – Príbeh zapojených učiteľov

26.09.2022

Milí rodičia a priatelia našej školy, pred dvoma týždňami ste sa (niektorí) spolu s vašimi deťmi a našimi učiteľmi zamysleli nad tým, aké vedomosti, zručnosti, hodnoty, či postoje sú z vášho pohľadu dôležité. Taktiež sme zahrali futbal, kde sme všetci hrali za jeden tím a postavili niekoľko veľmi pevných/pekných rodičovsko-učiteľsko-žiackych mostov.


Zo zmiešanej skupinovej práce vzišli tieto výstupy:


TOP zručnosti, ktoré by mali byť na hodinách okrem učiva rozvíjané:

-Kreativita

-Komunikácia

-Tímová práca

-Samostatnosť / Zodpovednosť


TOP hodnoty, ktoré by mali byť na hodinách okrem učiva rozvíjané:

-Vzťah/Priateľstvo

-Férovosť, Poctivosť

-Slušnosť/Úcta

-Zdravie


TOP témy, o ktorých diskutovať a učiť sa na nich argumentovať:

-Sociálne siete

-Rovnosť šancí

-Ekológia


TOP dôležité predmety:

Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Dejepis, Geografia, Prírodopis

*S predmetmi budeme pracovať v druhom polroku, keď sa pokúsime pripraviť ich kombináciou hodiny v duchu globálneho kurikula.


Tento piatok medzi nás opäť zavítal náš kamarát a mentor Dávid, ktorý pripravil pre zapojených učiteľov výdatné školenie, plné aktivizačných metód, reflexií a feedbackov, smerujúcich k vyššie pomenovaným oblastiam. Učitelia ich zažili na vlastnej koži v pozícii žiakov a hotujú sa, začať ich uplatňovať aj na svojich vyučovacích hodinách. V tomto im bude pomáhať aj Dávid, ktorý bude priebežne pozorovať ich hodiny a mentoring spôsobom tieto hodiny spolu s učiteľmi reflektovať, aby ich učitelia dostali do hodín čo najľahšie.


Veríme, že už čoskoro zaregistrujú prvé zmeny v prístupe aj vaše deti a naši žiaci, lebo všetko toto snaženie má jediného hlavného menovateľa a tým sú vaše/naše deti (keďže MY sme škola, ťažko to presne rozoznať ;o). Ostávame v spojení a čoskoro zas dáme vedieť.


Záverom samozrejme opätovné poďakovanie, rodičom a žiakom za dôveru, učiteľom a vedeniu za investovanú energiu a čas a Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, za finančné zastrešenie projektu.


Ďakujeme!