MY sme škola – 6.diel

19.02.2023

1.diel-rodičovsko-žiacko-učiteľský tímbilding (09´22)

2.diel-školenie zamerané na aktivizačné metódy (10´22)

3.diel-mentoring podpora pri zavádzaní metód do vyučovania (11-12´ 22)

4.diel-školenie mentoringu, aby sa učitelia dokázali sprevádzať (01´23)

5.diel-učitelia sa sprevádzajú za priebežnej supervízie (02´23)

6.diel-vo štvrtok 16.2. zase raz doletel Dávid, dopoludia odučil druhákov, štvrtákov, ôsmakov novými technikami (Záchrana sveta, Escape room, Trojfarebný test, Žiadna ruka hore, Strom, Žiacke otázky), pričom sa niektorí učitelia na hodiny pridali ako pozorovatelia jeho vzletov a pádov. Popoludní si učitelia tie isté techniky skúsili ešte raz na sebe. Po tomto dvojzážitku skonštatovali, že najskôr vidieť a potom zažiť, je veľmi prospešné a hotovali sa hneď a zaraz začať techniky využívať. Samozrejme, pri používaní nových techník sa budú vzájomne mentoringovo sprevádzajú a jasan, budú pri tom ešte supervízovaní. (02´23)

---

7.diel-vieme, že sme to pôvodne v projekte neplánovali, ale čo by ste, milí rodičia, povedali na to, keby sme na najbližšie učenie novými technikami pozvali aj vás? Prijali by ste pozvanie do vzdelávacej Escape room, Stromu, či Záchrany sveta? Pýtate sa, že prečo vás pozývame? Lebo MY sme škola a bez vás to nie je ono :)


Ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis za finančnú podporu projektu.